PRAWORola profesjonalnego pełnomocnika w procesie

2 września 2018by Anna Nejbert
http://www.annanejbert.com/wp-content/uploads/2018/09/help.jpg

Po co ludziom radca prawny w sprawach sądowych i czy jesteśmy w stanie reprezentować swoje interesy samodzielnie przed sądem? To pytanie każdego dnia prawdopodobnie zadaje sobie wielu ludzi, którzy znaleźli się w obliczu sprawy w sądzie.  Poniżej spróbuję nakreślić pokrótce, najbardziej istotne kwestie związane z rolą zawodowego pełnomocnika.

Po pierwsze taki pełnomocnik sporządza pismo wszczynające sprawę, bądź udziela odpowiedzi na pozew, w której poprawnie formułuje stanowisko strony i odpowiednio uzasadnia. Następnie redaguje pisma procesowe, pilnuje zakreślonych przez sąd terminów, przedstawia w odpowiednim momencie wnioski dowodowe powołując się na okoliczności istotne dla klienta. Z doświadczenia wie, jak wygląda proces, jego procedura i kiedy należy wykonać odpowiednie kroki.  Przewiduje strategie strony przeciwnej. Zdarza się, że w trakcie np. rozprawy rozwodowej małżonek, który zgadzał się na rozwód bez orzekania o winie nagle zmienia zdanie lub konfabuluje, manipuluje faktami, co może wywołać niepotrzebne emocje u strony przeciwnej przesłaniające realny ogląd sytuacji.  Zadaniem pełnomocnika jest zachowanie tzw. „zimnej krwi”, a odpowiednio sformułowane przez niego pytania do strony, biegłego lub świadków mogą w znaczący sposób przechylić szalę na naszą korzyść. Tu przydają się oprócz wiedzy prawniczej, także umiejętności psychologiczne pełnomocnika.

W procesie niezaprzeczalną wartość mają zgromadzone przez stronę dowody, ale znaczenie ma również skuteczna argumentacja i rozumienie tzw. języka prawniczego. Proces sądowy niekiedy może kojarzyć się osobom spoza branży prawniczej z pewnym specyficznym przedstawieniem. Każda ze stron procesu ma do odegrania określone „role”, a dowodząc swoich racji chce wywrzeć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie. Każdy z uczestników procesu: sędzia, prokurator, strony, świadkowie, pełnomocnicy stron, komunikuje się w  odpowiedni narzucony przez przepisy i procedurę postępowania  sposób.

Warto wspomnieć tutaj również o tym, iż rolą pełnomocnika jest przygotowanie swojego klienta na to, czego może się spodziewać na sali sądowej. Sąd w swojej bezstronności nie może udzielać stronom, które zdecydują się na reprezentowanie ich interesów przez fachowego pełnomocnika porad, czy uwag, wtedy to na stronach, spoczywa w całości obowiązek przedstawienia swojego stanowiska, odpowiedniej argumentacji i wniosków dowodowych. Decyzję o powołaniu zawodowego pełnomocnika warto dobrze przemyśleć, jeżeli nasza sprawa dotyczy istotnych aspektów naszego życia i może wywrzeć poważne skutki dla nas, czy naszych bliskich. Jest to osoba, której bowiem powierzamy niejednokrotnie „sekrety” naszego osobistego życia, rozmawiając z która musimy czuć się komfortowo, mieć poczucie, że możemy jej zaufać. Czasami lepiej dla nas samych jest, aby nasze przyszłe kroki cechował racjonalizm działania i aby nie przysłoniło ich poczucie dumy czy osobiste ambicje. Dlatego sprawy wymagające dużego zaangażowania warto pozostawić fachowcom, aby po ludzku nie pogubić się w tym całym gąszczu trudnych uczuć, skomplikowanych przepisów czy emocjonalnych zawirowań.

RADCA PRAWNY ANNA NEJBERT

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Nejbert

Pilsudskiego 57/1 24- 100 Puławy

kancelaria@annanejbert.pl

Tel. 517 938 877